Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

     

Tìm (x) với (y) bên trên hình (21), hiểu được (ABCD) là hình thang tất cả lòng là (AB) với (CD.)

*


Pmùi hương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng những đặc điểm của một mặt đường thẳng giảm hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song: hai góc vào thuộc phía bù nhau, nhì góc đồng vị cân nhau, hai góc so le trong đều nhau.


Lời giải bỏ ra tiết

Vì (ABCD) là hình thang bao gồm lòng là (AB) và (CD) cần (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (minh chứng trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (nhị góc vào cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc vào thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) Vì (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bằng nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (nhị góc so le vào bằng nhau)

(c)) Ta bao gồm (AB//DC) (minh chứng trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta tất cả (AB//DC) (minh chứng trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc vào thuộc phía bù nhau)


Chuyên mục: Tổng hợp