Bài 5 trang 80 sgk hình học 12

     

Mp(ACD) chứa tía điểmA,C,Dbuộc phải chứa nhì vec tơAC→=0;-1;1, AD→=-1;-1;3.Rõ ràng nhì vec tơ này không cùng phương nênACDbao gồm véc tơ pháp tuyến đường là :n→=AC→,AD→=-2;-1;-1.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 80 sgk hình học 12

Phương trình khía cạnh phẳngACD : -2x-5-1y-1-1z-3=0⇔2x+y+z-14=0.

+) Mặt phẳngBCD : 

Mp(BCD) chứa nhì vec tơBC→=4;-6;2, BD→=3;-6;4ko cùng phương đề xuất bao gồm véc tơ pháp tuyếnn→=BC→,BD→=-12;-10;-6.

Xem thêm:

Pmùi hương trình mặt phẳngBCD :-12(x-1)-10y-6-6z-2=0⇔6x+5y+3z-42=0.

b) Mặt phẳngαchứa cạnhABvà tuy vậy song CDnên chứaAB→=-4;5;-1với tuy vậy tuy nhiên với giá củaCD→=-1;0;2. Rõ ràng hai vec tơ này sẽ không thuộc phương thơm nênαcó vec tơ pháp tuyếnn→=AB→,CD→=10;9;5.

Mặt khácA∈αnênαtất cả phương thơm trình :10x-5+9y-1+5z-3=0⇔10x+y+5z-74=0.


Bài 1 trang 80 SGK Hình học tập 12. Viết phương trình của mặt phẳng
Bài 2 trang 80 SGK Hình học tập 12
Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 4 trang 80 SGK Hình học tập 12
Bài 6 trang 80 SGK Hình học tập 12
Bài 7 trang 80 SGK Hình học tập 12
Bài 8 trang 81 SGK Hình học tập 12
Bài 9 trang 81 SGK Hình học tập 12
Bài 10 trang 81 SGK Hình học tập 12
Bài trước
Bài tiếp sau
Góp ý, báo lỗi
Bài 1: Hệ tọa độ vào không khí
Bài 3: Pmùi hương trình đường trực tiếp vào không khí
Các môn khác
Văn mẫu mã lớp 12
Giải Tích lớp 12
Hình Học lớp 12
Vật Lý lớp 12
Hóa Học lớp 12
Tiếng Anh lớp 12
Tiếng Anh lớp 12 mới
Sinh Học lớp 12
Giáo Dục Công Dân 12
Địa Lý lớp 12
Tin Học lớp 12
Lịch Sử lớp 12
Công Nghệ lớp 12
Ngữ Văn uống lớp 12
Góp ý, báo lỗi ×
Góp ý của doanh nghiệp đã có được gửi đi, rất cảm ơn.
Chọn sự việc gặp phải:
Nhập câu chữ gửi đi
Hủy Gửi đi
Cmùi hương I: Khối đa diện
Cmùi hương II: Mặt nón, khía cạnh trụ, mặt cầu
Chương thơm III: Phương thơm pháp tọa độ trong ko gian
Giải bài xích tập sgk lớp 12 Giải bài xích tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài xích tập sgk Vnạp năng lượng chủng loại Blog
Quyền riêng tứ | Điều khoản sử dụng
Kết nối với chúng tôi
*

Tải áp dụng giải bài bác tập SGK
*
*

*

Tải ngay ×
Ứng dụng acsantangelo1907.com

Chuyên mục: Tổng hợp