Bài 4 trang 36 sgk toán 9 tập 2

     

Cho hai hàm số: (y = dfrac32x^2,y = - dfrac32x^2). Điền vào rất nhiều ô trống của những bảng sau rồi vẽ nhì đồ thị trên cùng một khía cạnh phẳng tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 36 sgk toán 9 tập 2

*

Nhận xét về tính chất đối xứng của nhì vật dụng thị đối với trục (Ox).


Pmùi hương phdẫn giải - Xem đưa ra tiết

*


+) Tính quý giá của (f(x_0)) ta ráng (x=x_0) vào hàm số (y=f(x)).

+) Cách vẽ thứ thị hàm số (y=ax^2).

Bước 1: Xác định các điểm ((1; a)) với ((2; 4a)) và các điểm đối xứng của chúng qua (Oy).

Cách 2: Vẽ parabol đi qua cội (O(0;0)) và những điểm trên.


Lời giải chi tiết

Thực hiện tại phxay tính sau:

+) Đối với hàm số (y=dfrac32x^2):

(x=-2 Rightarrow y=dfrac32.(-2)^2=dfrac32.4=6).

(x=-1 Rightarrow y=dfrac32.(-1)^2=dfrac32.1=dfrac32).

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bài Thơ Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen, Cảm Nghĩ Về Bài Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen

(x=0 Rightarrow y=dfrac32.0=0).

(x=1 Rightarrow y=dfrac32.1^2=dfrac32).

(x=2 Rightarrow y=dfrac32.2^2=dfrac32.4=6)

+) Đối với hàm số (y=-dfrac32x^2):

(x=-2 Rightarrow y=-dfrac32.(-2)^2=-dfrac32.4=-6).

(x=-1 Rightarrow y=-dfrac32.(-1)^2=-dfrac32.1=-dfrac32).

(x=0 Rightarrow y=-dfrac32.0=0).

(x=1 Rightarrow y=-dfrac32.1^2=-dfrac32).

(x=2 Rightarrow y=-dfrac32.2^2=-dfrac32.4=-6)

Ta được bảng sau:

*

Vẽ vật thị:

+) Vẽ trang bị thị hàm số (y=dfrac32x^2)

Quan gần kề bảng bên trên ta thấy vật thị đi qua các điểm: 

(A(-2; 6); Bleft(-1; dfrac32 ight); O(0; 0); Cleft(1; dfrac32 ight); D(2; 6))


Chuyên mục: