Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

     

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

Hướng dẫn:

Phân tích nhiều thức thành nhân tử (xuất xắc thừa số) là biến hóa nhiều thức kia thành một tích của những nhiều thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

phần lớn lúc để triển khai lộ diện nhân tử thông thường ta buộc phải thay đổi vệt các hạng tử (sử dụng đặc thù (A = -(-A)))


Xem video clip bài bác giảng cùng làm thêm bài xích rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tập giỏi hơn.
*

Tyêu thích khảo lời giải các bài xích tập Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung khác • Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những đa thức... • Giải bài 40 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tính quý giá của biểu... • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 42 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Chứng minc...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phxay nhân và phép phân chia nhiều thức - Đại số 8 •Chương thơm 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương thơm 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Chương thơm 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi giờ đồng hồ Anh
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp đặt nhân tử chung
• Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 40 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài 41 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán thù 8
Cmùi hương 1: Phép nhân và phép phân chia nhiều thức Chương 1: Tđọng giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Phương thơm trình bậc nhất một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như
Giải bài tập SGK Tân oán 8
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Tân oán 8 Tập 2
+ Mngơi nghỉ rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Kế Mẫu Thời Gian Biểu Hợp Lý Cho Học Sinh 12

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Tân oán lớp 4 Toán thù lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán thù lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12

Chuyên mục: