Bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1

(Rightarrow dfracyx.dfracx =dfracyx.dfracxy^2=dfracyx.dfracxy.y=dfrac1y).

Bạn đang xem: Bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Vậy (dfracyx.sqrtdfracx^2y^4=dfrac1y).


LG b

2( y^2).( sqrtdfracx^44y^2) cùng với (y

Phương thơm pháp giải:

+) (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), với (a ge 0, b >0).

+) (sqrta^2=|a|).

+) (|a| =a), ví như (a ge 0).

(|a|=-a), ví như (a (5xy. sqrtdfrac25x^2y^6) với (x 0)

Phương pháp giải:

+) (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), cùng với (a ge 0, b >0).

+) (sqrta^2=|a|).

+) (|a| =a), trường hợp (a ge 0).

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Phân Tích Và So Sánh

(|a|=-a), ví như (a 0 Rightarrow y^3 >0 Rightarrow |y^3|=y^3).

( Rightarrow 5xy.dfracy^3=5xy.dfrac-5xy^3=dfrac5xy.(-5x)y^3)

(=dfrac<5.(-5)>.(x.x).yy^2.y=dfrac-25x^2y^2)

Vậy (5xy.sqrtdfrac25x^2y^6=dfrac-25x^2y^2).


LG d

( 0,2x^3y^3.sqrtdfrac16x^4y^8) cùng với (x ≠ 0, y ≠ 0)

Pmùi hương pháp giải:

+) (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), với (a ge 0, b >0).

+) (sqrta^2=|a|).

+) (|a| =a), nếu (a ge 0).

Xem thêm: 30 Lời Chúc Các Bạn Thi Tốt, Tổng Hợp Lời Chúc Thi Tốt Hay Nhất

(|a|=-a), nếu như (a 0) với (y^4 > 0)

(Rightarrow |x^2| =x^2) với (|y^4|=y^4).

( Rightarrow 0,2x^3y^3.dfrac4.=0,2x^3y^3.dfrac4x^2y^4)

(=dfrac0,2x^3y^3.4x^2y^4)

(=dfrac0,8xy.) 

Vậy (0,2x^3y^3.sqrtdfrac16x^4y^8=dfrac0,8xy). 

Loigiaigiỏi.com
*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

Các bài bác liên quan: - Bài 4. Liên hệ giữa phép phân chia và phxay khai phương
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Vấn đề em chạm chán yêu cầu là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn phát âm Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp Loigiaitốt.com
Cảm ơn bạn sẽ sử dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ gia sư bắt buộc cải thiện điều gì nhằm các bạn mang lại nội dung bài viết này 5* vậy?


Chuyên mục: Tổng hợp