Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 2

     

Thời gian chạy 50m của các học sinh vào một tờ 7 được giáo viên dạy dỗ Thể dục khắc ghi trong hai bảng 5và 6.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 2

*


Hướng dẫn:

- Dấu hiệu khảo sát tức là văn bản điều tra vào bảng là gì?

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một tín hiệu Hotline là số liệu thống kê lại. Mỗi số liệu là một quý giá của tín hiệu.

- Số toàn bộ những giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu ngay số những đơn vị khảo sát.

Xem thêm: Khách Sạn Bưu Điện Đồ Sơn - Đánh Giá Xác Thực Về Hai Au Hotel

- Số lần xuất hiệncủa một giá trị vào hàng cực hiếm của tín hiệu là tần số của quý hiếm đó.

Bài giải:

a) Dấu hiệu tầm thường cần tra cứu ở cả hai bảng: Thời gian chạy không còn 50m của học viên.

b)

Tổng hợp