Bài 3/sgk trang 10 (địa lớp 9)

     

Dựa vào bảng số liệu 2.3. Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 - 1999.


➡ Góp ý acsantangelo1907.com.acsantangelo1907.come.Vn, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!