Bài 3/sgk trang 10 (địa lớp 9)

     

Dựa vào bảng số liệu 2.3. Tính tỉ lệ thành phần (%) tăng thêm tự nhiên của dân số qua các năm và nêu thừa nhận xét. Vẽ biểu trang bị mô tả tình trạng ngày càng tăng tự nhiên và thoải mái của dân sinh sinh hoạt VN thời kì 1979 - 1999.


➡ Góp ý acsantangelo1907.com.acsantangelo1907.come.Vn, dìm kim cương tức thì tay! Góp ý ngay!