Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Giải bài bác 25 trang 16 SGK Toán thù 6 tập 2. Viết tất cả những phân số bằng 15/39 cơ acsantangelo1907.comà tử và chủng loại là các số từ nhiện có nhì chữ số.


➡ Góp ý Loigiaituyệt.coacsantangelo1907.com, dấn rubi ngay tức khắc tay! Góp ý ngay!