Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

     

“Anh hùng nan quá hotgirl quan” giới hạn như đang trở thành lời nguyền khó giải trường đoản cú xưa đến nay. Trong lịch sử có biết bao hero mất đi danh vọng hay thậm chí còn là cả tổ quốc chỉ bởi khó qua được ải người đẹp xinh đẹp. Đừng như Lã bố háo sắc nhưng mà hãy học Triệu Vân sẽ vượt qua ải hotgirl và xứng danh hotline là anh hùng.

Bạn đang xem: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Lã ba – hổ lang đội dấu anh hùng

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Lã Bố nói cách khác là vị tướng anh dũng nhất, vũ dũng hơn cả các nhân đồ vật Triệu Vân, quan tiền Vũ, Trương Phi, hẹn Chử, Mã Siêu. Lã ba đã từng một mình chiến đấu với lưu giữ Bị, quan lại Vũ với Trương Phi. Lã ba ra trận đầu búi tóc, nhóm kim quan, ngoại trừ phủ gần kề đường nghê, thắt bảo đới ti loan, mình khoác chiến bào đỏ thêu trăm hoa, kế bên khoác áo gần kề thú diện liên hoàn, lưng đeo một cỗ cung tên bạc, tay chũm phương thiên hoạ kích, cưỡi ngựa chiến Xích Thố, quả cảm vô cùng. 

Lã bố nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, nhưng lại lại là kẻ hay trở mặt lật lọng, thấy lợi quên nghĩa. Trước vày vàng bội bạc chức tước mà lại giết nghĩa phụ Đinh Nguyên, qua hầu Đổng Trác; sau lại vị tranh cô gái Điêu Thuyền nhưng mà giết “nghĩa phụ” họ Đổng. Cuộc sống chinh chiến của Lã Bố có khá nhiều thắng lợi, nhưng lại vần thơ ca ngợi Lã Bố nhân vật thì gần như là không có. 

Nếu trên mặt trận Lã bố uy dũng rộng người, thì trước người vợ sắc, Lã ba lại không hề giữ được phong thái của chủ yếu nhân quân tử. Hồi 8 “Tam quốc diễn nghĩa” tất cả đoạn:

“Hôm sau Doãn sai người đem ngọc minh châu, xưa nay vẫn chứa kỹ một nơi, call thợ khéo, có tác dụng một cỗ nón vàng, mật sai bạn đem biếu Lã Bố.

Bố mừng rỡ, thân đến nhà Doãn tạ ơn.

Doãn làm cho sẵn của ngon dị vật đợi tía đến. Doãn ra cửa đón chào vào hậu đường, mời ngồi lên trên.

Bố nói:

– Tôi là 1 trong tiểu tướng sinh sống trong phủ, tư đồ là 1 trong những vị đại thần vào triều, sao lại quá tôn kính như vậy?

Doãn nói:

– ni thiên hạ không có bất kì ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy gồm tướng quân cơ mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính, không phải là tôn kính chiếc chức của tướng quân mà lại là tôn kính mẫu tài của tướng mạo quân đó.

Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen mang khen để mãi dòng đức Đổng thái sư và mẫu tài Lã Bố.

Bố mỉm cười vang và uống rượu thoả thích. Bấy giờ đồng hồ Doãn mới đuổi nô lệ lùi ra, chỉ nhằm vài fan tỳ thiếp đứng hầu rượu. Khi ba ngà ngà say, Doãn nói truyền rằng:

– Gọi con em nó ra đây!

Một lát nhị thị tỳ đỡ Điêu Thuyền trang điểm thật lộng lẫy bước ra. Lã tía trông thấy giật mình, hỏi:

– tín đồ nào vậy?

Doãn nói:

– Đó là bé gái nhỏ dại lão, tên là Điêu Thuyền. Lão nay được ơn tướng quân gồm lòng hạ thay mà coi như nơi chí thân, buộc phải lão sai nó ra để chào tướng quân.

Liền sai Điêu Thuyền bưng chén rượu mời.

Thuyền nâng bát rượu mời Bố. Phía 2 bên nhìn nhau, đầu mày cuối mắt…

Vương Doãn mang tảng say, nói:

– bé cố mời tướng mạo quân uống vài chén bát con nhé! cả nhà ta đều trông dựa vào tướng quân đấy.

Bố mời Thuyền ngồi. Thuyền giả biện pháp thẹn thùng, muốn lui vào, Doãn nói:

– tướng tá quân là chúng ta chí thân với ta, bé cứ ngồi đừng ngại.

Thuyền khép nép, ngồi kề bên Doãn.

Lã tía nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài chén.

*

Doãn new trỏ tay vào Thuyền cơ mà bảo Lã bố rằng:

– Lão vẫn đang còn ý cho nó hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp, chưa biết tướng quân tất cả bụng hạ cố kỉnh thương cho không?

Bố nghe nói vội vã đứng dậy, ra bên ngoài chiếu, tạ nhưng nói rằng:

– nếu được như thế, tôi xin một đời có tác dụng khuyển mã để báo bổ ơn sâu.

Doãn nói:

– nay mai xin chọn ngày lành tháng tốt, gửi nó đến che tướng quân.

Xem thêm: Fo3 : Tổng Hợp Các Chiến Thuật Glxh Lên Sao Vàng Mới Nhất, Chiến Thuật Glxh 2017 Mới Nhất

Lã cha mừng hớn hở, đưa góc nhìn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng liếc mắt chuyển tình đáp lại”.

Trong cảnh này, quan tứ đồ vương vãi Doãn điện thoại tư vấn Lã bố là “anh hùng” chẳng qua là lời phỉnh phờ tưng bốc cơ mà thôi, còn cái thể hiện thái độ “đầu mày cuối mắt”, “nhìn Thuyền chòng chọc, ko chớp mắt” của Lã ba đã lộ rõ tà trọng tâm của kẻ phàm phu tục tử rồi.

Quả nhiên sau này, Lã tía căm hận cùng giết chết Đổng Trác, ko kể thì nói là vì ước ao làm tôi trung trong phòng Hán, nhưng mà trong thì rõ là để cướp lại Điêu Thuyền. Suốt cuộc đời của Lã Bố, chỉ thấy y vì danh vì chưng lợi, vì sắc tình mà thay đổi lập trường xoành xoạch. Tín đồ quân tử anh hùng có ai như thế!

Triệu Tử Long – vị nhân vật đúng nghĩa

“Hổ uy tướng mạo quân” Triệu Tử Long thì khác. Vào “Tam quốc diễn nghĩa”, ông không còn lần này tới lần không giống được ca ngợi là anh hùng, khi thì sinh hoạt Đương Dương “cứu chúa xông trăm trận”, khi thì “Bốn tướng tá một tay khua sạch sẽ nhẵn” ở tuổi bảy mươi. Xét đến vũ dũng, Tử Long không rộng được Lã Phụng Tiên, tuy nhiên ông lại là người có trung tất cả nghĩa, trước hấp dẫn của chị em sắc vẫn giữ trọng điểm đoan chính, quang minh lỗi lạc.

Hồi 52 “Tam quốc diễn nghĩa”, nghỉ ngơi trận Quế Dương, Triệu Vân chưa đến 3000 quân đã vượt mặt Trần Ứng. Thái thú Triệu Phạm sở hữu ấn tín cùng dẫn vài mươi thương hiệu kỵ mang đến tận trại Triệu Vân xin hàng. “Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thết đãi, đón nhận ấn tín. Rượu được vài tuần, Phạm nói:

– tướng quân chúng ta Triệu, tôi cũng chúng ta Triệu, năm trăm năm ngoái đây dễ dàng thường là một trong nhà cùng với nhau. Tướng quân quê nghỉ ngơi Chân Định, tôi cũng quê nghỉ ngơi Chân Định, lại cùng làng. Giả dụ tướng quân ko chê, cho tôi được kết làm cho anh em, thực là vạn hạnh.

Vân mừng lắm, thuộc hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm tư tháng. Phạm thừa nhận Vân làm cho anh. Hai fan cùng làng, cùng tuổi, lại thuộc họ, mười phần tương đắc với nhau cả mười. Mãi mang lại chiều mới tan tiệc, Phạm trường đoản cú giã về bên thành.

Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành lặng dân. Vân dặn đấu sĩ cứ ở không tính trại, chỉ lấy năm chục bộ đội kỵ mã vào thành. Dân cư đốt hương bày trang bị bái vọng đứng sệt dọc con đường nghênh tiếp. Vân đậy dụ đâu đấy, Phạm mời Vân vào dinh nạp năng lượng tiệc. Lúc rượu đã ngà ngà say. Phạm lại mời Vân vào nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ đã say, Phạm tự nhiên gọi một người bọn bà ra nâng chén bát mời Triệu Vân. Vân trông thấy tín đồ ấy ăn diện đồ trắng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành bắt đầu hỏi Phạm:

– người này là ai?

Phạm thưa:

– Đó là Phàn thị, chị dâu tôi.

Tử Long nhẹ sắc mặt lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn thị chuốc rượu xong, Phạm mời ngồi xuống. Vân cảm tạ. Phàn thị lui vào trong nhà trong.

Vân bảo Phạm rằng:

– nhân từ đệ sao dám phiền mang lại lệnh tẩu mời rượu vậy?

Phạm cười, đáp:

– Cũng vì bao gồm chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi đang quá cố cách đây ba năm, chị tôi nghỉ ngơi goá một mình, chưa trót đời được. Tôi sẽ khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: “Hễ được fan nào đầy đủ ba điều kiện thì mới lấy: một là văn võ kiêm toàn, giờ đồng hồ đồn mọi cả thiên hạ; hai là tướng mạo mặt đường vệ, uy nghi không giống người; ba là yêu cầu cùng một chúng ta với anh tôi!”. Anh thử nghĩ xem thiên hạ tất cả mấy bạn lại vừa lòng được cả ba điều kiện ấy không? thay mà tôn huynh mặt đường đường bậc anh hào, tiếng vang tư bể, lại đồng bọn họ với anh tôi, thật phù hợp với lời ước của chị tôi lắm. Còn nếu không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng mạo quân mang đến được nâng khăn sửa túi, nhằm kết thân trường thọ với nhau, tướng mạo quân nghĩ về sao?

Vân nghe nói, nổi giận, đứng dậy thét lớn:

– Ta với ngươi vẫn kết làm anh em, thì chị dâu ngươi tương tự như chị dâu ta, lẽ đâu thao tác loạn luân như thế!”.

Về sau, khi Khổng Minh biết chuyện bảo Tử Long rằng:

“ Đó là việc giỏi lành, tướng quân sao dở người thế?

Vân thưa:

– Triệu Phạm đã với tôi kết nghĩa anh em, nếu lấy chị dâu hắn, thì miệng đời chê cười là một. Bạn goá ông xã bước đi cách nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm bắt đầu hàng, chưa chắc chắn bụng dạ cầm nào là ba, Chúa công mới dẹp im được Giang Hán, ngủ còn chưa yên, Vân tôi đâu dám bởi một người bầy bà mà lại bỏ bài toán lớn của chúa công?”.

Nếu Triệu Vân cũng tương tự Lã Bố, thì chắc hẳn rằng đã thừa nhận ngay chẳng nghĩ, thế rồi không biết chừng mắc mưu Triệu Phạm, thành Quế Dương cũng tuột khỏi tay.

Sau lúc Triệu Vân qua đời, Đại tướng tá quân Khương Duy bàn rằng:

“Triệu Vân trước theo tiên quân (Lưu Bị), trải các lao khó, thay đổi thiên hạ, tuân hành phép tắc, cần lao đáng ghi vào sách sử. Cuộc chiến Đương Dương, nghĩa như vàng đá, tận trung cùng với chúa, vua tưởng nhớ ban thưởng, lễ nghĩa đủ đầy mang đến kẻ bầy đàn tôi đã quên cả thân mình. Bị tiêu diệt vẫn biết rằng, thân danh chẳng nát; sinh sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Kính cẩn theo khuôn phép cơ mà xét thụy, nhu thuận hiền đức ấy là Thuận, làm việc thuận ngôi thứ, khắc chế được tai hoạ, ấy là Bình, ứng theo phép đặt mang lại thuỵ là Thuận Bình hầu”.

Vượt qua chữ sắc new đáng khía cạnh anh hùng

Người xưa nói, “Tửu là xuyên ngôi trường dược, dung nhan là dao cạo xương”. Trên đầu chữ dung nhan (色), vốn đã chứa đao (刀). đông đảo đấng nam nhi không nề chi đao kiếm trên chiến trường, tuy vậy lại quỵ vấp ngã trước đao tìm của sắc dục, thì chung cục vẫn là 1 bại tướng mà lại thôi. 

Không động lòng trước nữ sắc, nghỉ ngơi đây không có ý rằng không bảo hộ phụ nữ, không yêu dấu vợ con, mà muốn nói rằng đấng trượng phu nghỉ ngơi đời ko thể vì chưng sắc mà quên nghĩa, do ham dục nhưng mà làm chuyện bại hoại nhân luân. Trong “Tam quốc diễn nghĩa” có khá nhiều khách má đào hào kiệt, phận nhi cô gái nhưng vẫn được ngợi ca vị khí huyết lẫm liệt trung trinh. Vậy đầy đủ thấy hai chữ “anh hùng” đâu chỉ dành cho nam giới, ai bao gồm nghĩa khí, ai do nghĩa quên mình hồ hết đáng hotline là “anh hùng” vậy.

Cổ nhân tất cả câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Trong vạn điều ác thì gian dâm đứng đầu). Ví như một tín đồ không thể buông vứt lòng dâm, ắt sẽ lâm vào cảnh đường ác. Thời hiện nay đại, lại sở hữu người lại hồ đồ nhận định rằng ham luyến đàn bà sắc là bộc lộ của “nam tính”, dâm dục là “bản lĩnh lũ ông”, chẳng còn kể gì mang đến lễ nghĩa.

Đấy chẳng đề nghị là trắng đen lẫn lộn, coi chiếc xấu thành cái xuất sắc sao? Ôn rứa tri tân, các đấng phái mạnh hãy noi gương Triệu Tử Long, chớ chuốc vết dơ ngàn đời như Lã Bố.


Chuyên mục: Thế giới Game