2 danh từ đứng cạnh nhau

     

Các thành phần câu trong một câu đơn cơ bản

Tất cả các loại từ có trong tiếng Anh đều được sử dụng để tạo câu. Khi viết câu tiếng Anh, thành phần bắt buộc phải có trong một câu là chủ ngữ và động từ (động từ, cùng một vài thành phần câu khác như trạng từ hoặc các loại trạng ngữ, còn được gọi là vị ngữ).

Chủ ngữ, có thể là người, con vật hoặc sự vật sự việc, là chủ thể của hành động được mô tả trong câu.


*
*
*
*
*
*
Ví dụ trong câu ngữ pháp tiếng anh

Trong tiếng Anh, động từ chính là động từ được chia thì và ngôi/ số phù hợp với thời gian của câu văn và chủ ngữ, còn động từ phụ (thường là động từ theo sau) chỉ được chia ở 3 dạng: V nguyên thể không “to”, “to V” và “V-ing”, tùy vào động từ chính đằng trước mà động từ phụ này sẽ được chia 1 trong 3 dạng trên cho phù hợp.


Chuyên mục: Tổng hợp