1dam bằng bao nhiêu m

     

1. Ôn tập những đơn vị chức năng đo độ dài vẫn học

1.1. Giới thiệu các đơn vị chức năng đo độ nhiều năm vẫn học tập.

Bạn đang xem: 1dam bằng bao nhiêu m

Các đơn vị chức năng đo độ lâu năm đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

1.3. Quy tắc quy thay đổi đơn vị đo độ dài

*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. Bài tập thực hành - Có lời giải

4.1.

Xem thêm: Phân Loại Các Dạng Toán Lớp 8 Học Kì 1, Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8

Đề bài

Bài 1: Điền vào vị trí trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào nơi trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một tua dây tương đối dài 50dm, người ta đã giảm 3hm. Hỏi độ dài sót lại của gai dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000centimet + 40cm

= 10000centimet + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ lâu năm sót lại của sợi dây là:

50 - 30 = 20 (dam)

Đáp số: 20dam

5. Những bài tập từ luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 3hm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp CD.

Xem thêm: Bài Thơ: Đêm Nay Bác Không Ngủ Là Thể Thơ Gì, Soạn Bài: Đêm Nay Bác Không Ngủ

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết bên trên đang share những kỹ năng và kiến thức về Tân oán lớp 3 đề-ca-mét cùng héc-tô-mét. Hãy tham khảo các đoạn Clip bài giảng trên Vuihoc.vn sẽ giúp đỡ bé tiếp thu kiến thức tác dụng rộng nhé!


Chuyên mục: Tổng hợp