1000 bài tập lập trình c

Cách 1: download phần mềm thiết kế trên trang web như notepad++, turbo c, dev C, Code blochồng, visual studio…Bước 2. Mở đoạn mượt ra, đặt các thông số phù hợp với hợp tác vào code những bài xích tập dưới đâySố lượng bài bác tập nhưng chúng ta kiên định làm cho được đã tăng mức độ được săn đón bởi vì những tập đoàn, độ tôn trọng với tiền lương bạn tìm kiếm được trong ni mai (tương lai).Link sở hữu bài xích tập: trên đâyNếu các bạn ko biết cách tải về thì xem giải đáp chi tiết làm việc Clip này:


Bạn đang xem: 1000 bài tập lập trình c

Link xem đáp án (Cliông chồng vào xem thôi!)Chương 1:
Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + nBài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/nBài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2nBài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + 2n + 1/ 2n + 2Bài 9: Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x NBài 10: Tính T(x, n) = x^nBài 11: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….NBài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^nBài 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2nBài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1Bài 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + NBài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + NBài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!Bài 20: Liệt kê toàn bộ các “ước số” của số nguim dương nBài 21: Tính tổng toàn bộ các “ước số” của số nguyên ổn dương nBài 22: Tính tích toàn bộ các “ước số” của số ngulặng dương nBài 23: Đếm con số “ước số” của số nguyên ổn dương nBài 24: Liệt kê tất cả những “ước số lẻ” của số nguyên ổn dương nBài 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương nBài 26: Tính tích toàn bộ những “ước số lẻ” của số ngulặng dương nBài 27: Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương nBài 28: Cho số nguyên dương n. Tính tổng những ước số nhỏ rộng chính nóBài 29: Tìm ước số lẻ lớn số 1 của số ngulặng dương n. lấy ví dụ như n = 100 ước lẻ lớn số 1 là 25Bài 30: Cho số nguim dương n. Kiểm tra coi n liệu có phải là số hoàn thành tuyệt khôngBài 31: Cho số nguyên dương n.

Xem thêm: Nghị Luận Về 8 Câu Thơ Giữa Bài Chinh Phụ Ngâm, Phân Tích Tám Câu Giữa Bài Chinh Phụ Ngâm


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 8, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk Đầy Đủ Đại Số Và Hình Học


Kiểm tra xem n liệu có phải là số nguim tố tốt khôngBài 32: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n liệu có phải là số thiết yếu pmùi hương tuyệt khôngBài 33: Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+….+CanBac2(2 + CanBac2(2)))) bao gồm n lốt cănBài 34: Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n – 1 + CanBac2( n – 2 + … + CanBac2(2 + CanBac2(1) tất cả n vệt cănBài 35:Bài 36: Tính S(n) = CanBac2(n! + CanBac2((n-1)! +CanBac2((n – 2)! + … + CanBac2(2!) + CanBac2(1!)))) bao gồm n vết cănBài 37: Tính S(n) = CanBac N(N + CanBac N – 1(N – 1 + … + CanBac3(3 + CanBac2(2))) tất cả n – 1 vệt cănBài 38: Tính S(n) = CanBac N + 1(N + CanBac N(N – 1 +…+CanBac3(2 + CanBac2(1)))) tất cả n dấu cănBài 39: Tính S(n) = CanBac N + 1(N! + CanBacN((N – 1)! + … + CanBac3(2! + CanBac2(1!))) có n vệt cănBài 40: Tính S(n) = CanBac2(x^n + CanBac2(x^n-1 + … + CanBac2(x^2 + CanBac2(x)))) gồm n vết cănBài 41: Tính S(n) = 1 / (1 + 1 / ( 1 + 1 / (…. 1 + 1 / 1 + 1))) gồm n lốt phân sốBài 42: Cho n là số ngulặng dương. Hãy tìm kiếm quý giá nguyên ổn dương k lớn nhất làm thế nào cho S(k) Bài 43: Hãy đếm con số chữ số của số nguim dương nBài 44: Hãy tính tổng các chữ số của số ngulặng dương nBài 45: Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương nBài 46: Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương nBài 47: Hãy tính tổng những chữ số chẵn của số nguyên ổn dương nBài 48: Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguim dương nBài 49: Cho số ngulặng dương n. Hãy kiếm tìm chữ số thứ nhất của nBài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguim dương nBài 51: Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên ổn dương nBài 52: Tìm chữ số nhỏ dại độc nhất vô nhị của số ngulặng dương nBài 53: Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên ổn dương nBài 54: Hãy đếm con số chữ số nhỏ dại nhất của số nguim dương nBài 55:Bài 56: Hãy đánh giá số nguim dương n có toàn chữ số lẻ tuyệt khôngBài 57: Hãy khám nghiệm số nguyên ổn dương n bao gồm toàn chữ số chẵn giỏi khôngBài 58:Bài 59: Hãy soát sổ số nguyên ổn dương n liệu có phải là số đối xứng hay khôngBài 60: Hãy bình chọn các chữ số của số nguyên ổn dương n tất cả tăng dần từ bỏ trái sang trọng yêu cầu xuất xắc khôngBài 61: Hãy khám nghiệm những chữ số của số ngulặng dương n gồm sút dần từ bỏ trái thanh lịch yêu cầu hay khôngBài 62: Cho 2 số ngulặng dương a cùng b. Hãy tìm ước bình thường lớn số 1 của 2 số này.Bài 63: Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy search bội phổ biến nhỏ dại độc nhất của 2 số nàyBài 64 + 65 + 66: Giải phương thơm trình bậc 1, 2, 4Bài 67: Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^nBài 68: Tính S(x, n) = -x^2 + x^4 + … + (-1)^n * x^2nBài 69: Tính S(x, n) = x – x^3 + x^5 + … + (-1)^n * x^2n+1Bài 70: Tính S(n) = 1 – 1/(1 + 2) + 1/(1 + 2 + 3) + … + (-1)^n+1 * 1/(1 + 2 + 3+ … + n)Bài 71: Tính S(x, n) = -x + x^2/(1 + 2) – x^3/(1 + 2 + 3) + … + (-1)^n * x^n/(1 + 2 +… + n)Bài 72: Tính S(x, n) = – x + x^2/2! – x^3/3! + … + (-1)^n * x^n/n!Bài 73: Tính S(x, n) = -1 + x^2/2! – x^4/4! + … + (-1)^n+1 * x^2n/(2n)!Bài 74: Tính S(x, n) = 1 – x + x^3/3! – x^5/5! + … + (-1)^n+1 * x^2n+1/(2n + 1)!Bài 75: Kiểm tra số nguim 4 byte gồm dạng 2^k xuất xắc khôngBài 76: Kiểm tra số nguyên ổn 4 byte có dạng 3^k xuất xắc khôngChương 2:
Bài 77: Viết lịch trình tính tổng của hàng số sau: S(n) = 1 + 2 + 3 + … + nBài 78: Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên ổn dương nBài 79: Hãy đếm số lượng chữ số của số nguim dương nBài 80: Giống bài xích 16Bài 81: Viết chương trình cho tất cả những bài xích tập cmùi hương trước bằng nghệ thuật xây dựng hàm(đéo làm)Chương thơm 3:..........................................Còn rất nhiều bởi vì bài viết có số lượng giới hạn đề nghị quan trọng gửi thêm chúng ta tiếp tại đây Đừng copy giỏi mất thời gian Save sầu về máy rồi để đó. Tốt tuyệt nhất là dấn thân làm cho từng bài xích tập 1. hầu hết các bạn lưu về trang bị rồi chẳng lúc nào ngó mang lại, điều đó tầm giá thời hạn lắm.
Chuyên mục: Tổng hợp