10 lời thề của quân nhân

     
Mười lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là một bản hùng văn thấm đượm nét văn hóa đặc sắc Bộ đội Cụ Hồ. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: 10 lời thề của quân nhân


Mười lời thề danh dự của quân nhân

1. 10 lời thề danh dự của quân nhân là gì?2. 10 lời thề danh dự của quân nhân3. Xuất xứ 10 lời thề danh dự của QĐND Việt Nam3. Ý nghĩa 10 lời thề danh dự của của quân nhân4. Video đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân

1. 10 lời thề danh dự của quân nhân là gì?

10 lời thề danh dự của quân nhân được cán bộ, chiến sĩ toàn quân học thuộc lòng. Đối với các đơn vị chính quy, MLTDD được các chiến sĩ đọc vào mỗi buổi sáng thứ hai, khi tập hợp làm lễ chào cờ. Tất cả, không phân biệt cấp chức, đứng nghiêm trang dưới Quốc kỳ. Một chiến sĩ bước lên phía trước đọc Mười lời thề. Kết thúc mỗi lời thề, mọi người đồng thanh hô to: “Xin thề!”.

Xem thêm: Nàng Như Một Đóa Hồng Phai, Lời Bài Hát Cánh Hồng Phai (Dương Khắc Linh)


2. 10 lời thề danh dự của quân nhân

Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc:1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội."Xin Thề"
2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác."Xin thề"3. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"."Xin thề"4. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu."Xin thề"5. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước."Xin thề"6. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai.
"Xin thề"7. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí."Xin thề"8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí."Xin thề"9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:Kính trọng dânGiúp đỡ dânBảo vệ dânvà ba điều răn:Không lấy của dânKhông dọa nạt dânKhông quấy nhiễu dânĐể gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí."Xin thề"10. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam."Xin thề"

3. Xuất xứ 10 lời thề danh dự của QĐND Việt Nam


3. Ý nghĩa 10 lời thề danh dự của của quân nhân

10 lời thề danh dự của của quân nhân nhắc nhở mỗi người lính trong đời thường cũng như khi đối mặt với kẻ thù, luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó.

4. Video đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân


*
Quy định mới về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong quân đội Thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội Mẫu kiểm điểm Đảng viên là sỹ quan, quân nhân 15 bài hát quy định trong quân đội Quy định về các bài hát trong Quân đội

Chuyên mục: Tổng hợp